อยากรู้ราคาขายส่งปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรเช็คที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมีและแม่ปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ถึง 31 ตุลาคม ปี 2555 เช็คที่นี่!!

เว็บลดราคาปุ๋ยเคมี,แม่ปุ๋ย,ปุ๋ยอินทรีย์,ฟิลเลอร์,สารปรับสภาพดินทุกสูตรวันนี้ ถึง 31/12/2556

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

ราคาปุ๋ยเคมี

ราคาปุ๋

แม่ปุ๋ยนาข้าว|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 082-2969294 แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 ราคา กระสอบละ 650 บาท แม่ปุ๋ย 18-46-0 รัสเซีย ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ แม่ปุ๋ย 0-0-60 เบลารุส ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ #ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่# ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31/12/2556 คลิ๊กดูที่เว็บนี้!!

ราคาปุ๋ยแม่ปุ๋ย

ต้องการซื้อแม่ปุ๋ย ไปผสมเอง ติดต่อ 035-439676  

 

ประหยัดกว่า-ถูกกว่า


แม่ปุ๋ย ยูเรีย 46-0-0 grade A ราคา กระสอบละ 680 บาท 

แม่ปุ๋ย 18-46-0  แดพ ราคา กระสอบละ 980 บาท เกรดเอ

แม่ปุ๋ย 0-0-60   มอฟ ราคา กระสอบละ 890 บาท เกรดเอ


 

#ท่านสามารถผสมปุ๋ยได้เองง่าย ๆ ที่นี่#

 

ตารางผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง|คลิ๊กเลย!!ยตราเรือใบยาร่า|กระต่าย|มงกุฎ|หัววัวคันไถ|ม้าบิน

15-15-15

 

YaraMila 15-15-15 is a combination of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) designed to maximize crop yield and quality. Formulated to meet precise crop requirements, YaraMila 15-15-15 is one of the most highly efficient sources of N, P and K available. 

Each YaraMila 15-15-15 prill contains precisely tailored/balanced amounts of NPK.  So, when applied at the right rate and in the right conditions, YaraMila 15-15-15 ensures the accurate, and balanced uptake of these major nutrients into the crop. 

The product is a compound and therefore offers even distribution of nutrients whether spread by hand or machine on the field. There is no risk of nutrient segregation during shipping, handling or spreading. 

YaraMila 15-15-15 has a balanced nitrogen source, containing both nitrate-N and ammonium-N. A high nitrate concentration is a prerequisite to feed fast growing crops and ensure good root development, while the ammonium-N is important to keep a sustained delivery of nitrogen. In addition nitrate supports the uptake on positively charged nutrients (Ca++, Mg++, K+). Compared to pure ammonium or urea based fertilizers, YaraMila products are significantly more effective on an equal nitrogen basis, therefore, giving better yields and quality. 

All phosphorus in YaraMila 15-15-15 is fully plant available, as water soluble orthophosphates and ammonium citrate soluble di-calciumphosphate. The combination of different forms give greater and a longer lasting availability of phosphorus to crops over a wide range of soil types. 

The potassium in YaraMila 15-15-15 stimulates growth of strong stems and provides some disease and pest tolerance by increasing the thickness of the outer cell walls. Potassium also improves the frost and drought tolerance of plants. Potassium is essential for high yielding and high quality crops. An adequate supply of potassium has a positive effect on leaf, fruit and grain size. Fruit with an adequate potassium supply has higher total soluble solids (TSS) and therefore tastes better. Balancing potassium with other available cations in the soil is very important. High levels of potassium in the soil can suppress the availability of other nutrients, especially calcium and magnesium. 

The potassium source in YaraMila 15-15-15 is based on SOP which improves the production of most fruits and vegetables. Using an SOP based fertilizer is particularly important for crops with a low tolerance to chloride. 

 

16-16-16

 

YaraMila 16-16-16 is a combination of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) designed to maximize crop yield and quality. Formulated to meet precise crop requirements, YaraMila 16-16-16 is one of the most highly efficient sources of N, P and K available. 

Each YaraMila 16-16-16 prill contains precisely tailored/balanced amounts of NPK.  So, when applied at the right rate and in the right conditions, YaraMila 16-16-16 ensures the accurate, and balanced uptake of these major nutrients into the crop. 

The product is a compound and therefore offers even distribution of nutrients whether spread by hand or machine on the field. There is no risk of nutrient segregation during shipping, handling or spreading. 

YaraMila 16-16-16 has a balanced nitrogen source, containing both nitrate-N and ammonium-N. A high nitrate concentration is a prerequisite to feed fast growing crops and ensure good root development, while the ammonium-N is important to keep a sustained delivery of nitrogen. In addition nitrate supports the uptake on positively charged nutrients (Ca++, Mg++, K+). Compared to pure ammonium or urea based fertilizers, YaraMila products are significantly more effective on an equal nitrogen basis, therefore, giving better yields and quality. 

All phosphorus in YaraMila 16-16-16 is fully plant available, as water soluble orthophosphates and ammonium citrate soluble di-calciumphosphate. The combination of different forms give greater and a longer lasting availability of phosphorus to crops over a wide range of soil types. 

The potassium in YaraMila 16-16-16 stimulates growth of strong stems and provides some disease and pest tolerance by increasing the thickness of the outer cell walls. Potassium also improves the frost and drought tolerance of plants. Potassium is essential for high yielding and high quality crops. An adequate supply of potassium has a positive effect on leaf, fruit and grain size. Fruit with an adequate potassium supply has higher total soluble solids (TSS) and therefore tastes better. Balancing potassium with other available cations in the soil is very important. High levels of potassium in the soil can suppress the availability of other nutrients, especially calcium and magnesium. 

The potassium source in YaraMila 16-16-16 is based on SOP which improves the production of most fruits and vegetables. Using an SOP based fertilizer is particularly important for crops with a low tolerance to chloride.

 

15-15-15
 
 
 
YaraMila 15-15-15 คือการรวมกันของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพ สูตรที่จะตอบสนองความต้องการของพืชได้อย่างแม่นยำ, YaraMila 15-15-15 เป็นหนึ่งในแหล่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดสูงของ N, P และ K ที่
 
แต่ละ prill YaraMila 15-15-15 มีจำนวนปรับแม่นยำ / สมดุลของ NPK ดังนั้นเมื่อนำมาใช้ในอัตราที่เหมาะสมและในเงื่อนไขที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจ YaraMila 15-15-15 บริโภคที่ถูกต้องและสมดุลของสารอาหารที่สำคัญเหล่านี้เป็นพืช
 
ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบจึงนำเสนอการกระจายตัวของสารอาหารไม่ว่าจะแพร่กระจายด้วยมือหรือเครื่องบนสนาม ไม่มีความเสี่ยงของการแยกธาตุอาหารในระหว่างการจัดส่งสินค้าคือการจัดการหรือการแพร่กระจาย
 
YaraMila 15-15-15 มีแหล่งไนโตรเจนสมดุลที่มีทั้งไนเตรต N-และแอมโมเนียม-N ความเข้มข้นไนเตรตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะเลี้ยงพืชเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าการพัฒนารากดีในขณะที่แอมโมเนียมยังไม่มีข้อความที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การส่งมอบอย่างต่อเนื่องของไนโตรเจน นอกจากนี้ไนเตรตสนับสนุนการดูดซึมสารอาหารที่มีประจุบวก (Ca + +, Mg + +, K +) เมื่อเทียบกับแอมโมเนียมบริสุทธิ์หรือปุ๋ยยูเรียตามผลิตภัณฑ์ YaraMila อย่างมีนัยสำคัญมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันไนโตรเจนจึงทำให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีคุณภาพ
 
ฟอสฟอรัสใน YaraMila 15-15-15 ทั้งหมดเป็นอย่างปลูกใช้ได้เช่น orthophosphates ที่ละลายน้ำและ citrate แอมโมเนียที่ละลายน้ำได้ di-calciumphosphate การรวมกันของรูปแบบที่แตกต่างกันให้มากขึ้นและมียาวนานอีกต่อไปของฟอสฟอรัสให้กับพืชในช่วงที่กว้างของชนิดดิน
 
โพแทสเซียมใน YaraMila 15-15-15 กระตุ้นการเจริญเติบโตของลำต้นที่แข็งแรงและมีบางส่วนทนโรคและศัตรูพืชโดยการเพิ่มความหนาของผนังเซลล์ชั้นนอก โพแทสเซียมยังช่วยเพิ่มความอดทนน้ำค้างแข็งและภัยแล้งของพืช โพแทสเซียมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพสูงพืช อุปทานเพียงพอของโพแทสเซียมมีผลบวกกับขนาดใบผลไม้และธัญพืช ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมอุปทานเพียงพอมีสูงปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS) และดังนั้นจึงรสนิยมดี สมดุลกับแคตไอออนโพแทสเซียมอื่นที่ใช้ได้ในดินมีความสำคัญมาก ระดับสูงของโพแทสเซียมในดินสามารถระงับความพร้อมของสารอาหารอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเ​​ซียมและแมกนีเซียม
 
แหล่งโพแทสเซียมใน YaraMila 15-15-15 อยู่บนพื้นฐานของ SOP ที่ช่วยเพิ่มการผลิตของผลไม้และผักมากที่สุด ใช้ปุ๋ยตาม SOP เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพืชที่มีความอดทนต่ำคลอไรด์
 
 
 
16-16-16
 
 
 
YaraMila 16-16-16 คือการรวมกันของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพ สูตรที่จะตอบสนองความต้องการของพืชได้อย่างแม่นยำ, YaraMila 16-16-16 เป็นหนึ่งในแหล่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดสูงของ N, P และ K ที่
 
แต่ละ prill YaraMila 16-16-16 มีจำนวนปรับแม่นยำ / สมดุลของ NPK ดังนั้นเมื่อนำมาใช้ในอัตราที่เหมาะสมและในเงื่อนไขที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจ YaraMila 16-16-16 บริโภคที่ถูกต้องและสมดุลของสารอาหารที่สำคัญเหล่านี้เป็นพืช
 
ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบจึงนำเสนอการกระจายตัวของสารอาหารไม่ว่าจะแพร่กระจายด้วยมือหรือเครื่องบนสนาม ไม่มีความเสี่ยงของการแยกธาตุอาหารในระหว่างการจัดส่งสินค้าคือการจัดการหรือการแพร่กระจาย
 
YaraMila 16-16-16 มีแหล่งไนโตรเจนสมดุลที่มีทั้งไนเตรต N-และแอมโมเนียม-N ความเข้มข้นไนเตรตสูงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะเลี้ยงพืชเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าการพัฒนารากดีในขณะที่แอมโมเนียมยังไม่มีข้อความที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การส่งมอบอย่างต่อเนื่องของไนโตรเจน นอกจากนี้ไนเตรตสนับสนุนการดูดซึมสารอาหารที่มีประจุบวก (Ca + +, Mg + +, K +) เมื่อเทียบกับแอมโมเนียมบริสุทธิ์หรือปุ๋ยยูเรียตามผลิตภัณฑ์ YaraMila อย่างมีนัยสำคัญมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันไนโตรเจนจึงทำให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีคุณภาพ
 
ฟอสฟอรัสใน YaraMila 16-16-16 ทั้งหมดเป็นอย่างปลูกใช้ได้เช่น orthophosphates ที่ละลายน้ำและ citrate แอมโมเนียที่ละลายน้ำได้ di-calciumphosphate การรวมกันของรูปแบบที่แตกต่างกันให้มากขึ้นและมียาวนานอีกต่อไปของฟอสฟอรัสให้กับพืชในช่วงที่กว้างของชนิดดิน
 
โพแทสเซียมใน YaraMila 16-16-16 กระตุ้นการเจริญเติบโตของลำต้นที่แข็งแรงและมีบางส่วนทนโรคและศัตรูพืชโดยการเพิ่มความหนาของผนังเซลล์ชั้นนอก โพแทสเซียมยังช่วยเพิ่มความอดทนน้ำค้างแข็งและภัยแล้งของพืช โพแทสเซียมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพสูงพืช อุปทานเพียงพอของโพแทสเซียมมีผลบวกกับขนาดใบผลไม้และธัญพืช ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมอุปทานเพียงพอมีสูงปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS) และดังนั้นจึงรสนิยมดี สมดุลกับแคตไอออนโพแทสเซียมอื่นที่ใช้ได้ในดินมีความสำคัญมาก ระดับสูงของโพแทสเซียมในดินสามารถระงับความพร้อมของสารอาหารอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเ​​ซียมและแมกนีเซียม
 
แหล่งโพแทสเซียมใน YaraMila 16-16-16 อยู่บนพื้นฐานของ SOP ที่ช่วยเพิ่มการผลิตของผลไม้และผักมากที่สุด ใช้ปุ๋ยตาม SOP เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพืชที่มีความอดทนต่ำคลอไรด์

รายการปุ๋ยแบรนด์เนม  ตราเรือใบยาร่า จากประเทศนอร์เวย์

 

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16      ตราเรือใบยาร่า yara              ราคาปุ๋ย   1,130.00 บาท+ส่งฟรี!!  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15      ตราเรือใบยาร่า  yara              ราคาปุ๋ย  1,080.00 บาท+ส่งฟรี!! (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0       ตราเรือใบยาร่า yara                ราคาปุ๋ย  785.00  บาท+ส่งฟรี!! (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7        ตราเรือใบยาร่า yara                 ราคาปุ๋ย  1,090.00 บาท+ส่งฟรี!! (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21    ตราเรือใบยาร่า yara                 ราคาปุ๋ย  1,085.00  บาท+ส่งฟรี!! (เร่งน้ำยาง,ระเบิดหัวมัน,ข้าว,หอม,กระเทียม,ทุเรียน)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-21    ตราเรือใบยาร่า yara                 ราคาปุ๋ย  1,125.00 บาท+ส่งฟรี!! (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก,หอม,กระเทียม,ทุเรียน)

ราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24    ตราเรือใบยาร่า yara               ราคาปุ๋ยเรือใบยาร่า   1,250.00 บาท +ส่งฟรี!! (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

ราคาขายปลีกปุ๋ยยูเรียตราเรือใบยาร่าเม็ดโฟมสูตร  46-0-0           ยูเรียตราเรือใบยาร่า yara      ราคา 745 บาท  (เขียวแท้แน่นอนจากประเทศนอร์เวย์)*

แนวโน้มราคาปุ๋ยยูเรีย ลดลงต่อเนื่อง ราคาจำหน่ายปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ใช้สำหรับวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2556 ราคาส่ง ปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม ตันละ 11,500 บาท * ซื้อปริมาณมาก กรุณาติดต่อขอราคาพิเศษ ราคาปลีก ปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม ตันละ 12,000 บาท * รถบรรทุกขนส่ง เริ่มต้นที่ 16 ตัน 20 ตัน และ 32 ตัน กระสอบ 50 กิโลกรัม ราคาส่งปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม กระสอบละ 575 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟม กระสอบละ 600 บาท ราคาส่งปุ๋ยยูเรียเม็ดเล็ก ตันละ 13,000 บาท ราคาปลีกปุ๋ยยูเรียเม็ดเล็ก ตันละ 13,500 บาท

 

 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร|คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่!

ราคาปุ๋ยเคมี

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

   ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรและปุ๋ยอินทรีย์ (คุณภาพปุ๋ย100%)

   ธาตุอาหารพืช คืออะไร อ่านรายละเอียด>>

  ในอดีต การปลูกพืชเพียงเพื่อการดำรงชีพเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการอาชีพเหมือนเช่นปัจจุบัน

ซึ่งในอดีตเพียงแค่รดน้ำพรวนดิน ก็ได้ผลผลิตเพียงพอแล้ว แต่ปัจจุบันหากทำเหมือนเช่นอดีต คงไม่ได้ผลผลิตใดๆเลย

เพราะธาตุอาหารในดินที่จำเป็นต่อพืชนั้น ได้ถูกพืชใช้ดูดกินจนหมดแล้ว จึงจำเป็นต้องเติมธาตุอาหารลงไปในดิน

เพื่อให้พืชเจริญเติบโตสร้างผลผลิต ซึ่งคือปุ๋ยนั้นเอง

  แต่การใส่ปุ๋ยให้กับพืชนั้น เกษตรกรยังเข้าใจว่า เพียงเติมแค่ธาตุอาหารพืชหลัก NPK ก็เพียงพอ

แต่ความเป็นจริงยังมีธาตุอาหารพืชอีกมากที่พืชต้องการ และมีส่วนช่วยให้ผลผลิตที่ได้รับออกมาดีมีคุณภาพ

ดังนั้นการเติมธาตุอาหารให้กับพืชจึงควรเติมให้ครบถ้วน ตามปริมาณที่พืชต้องการ

 

ปุ๋ยเคมี 30-0-0 สูตรนาข้าว ตรา 5นางฟ้าทรงฉัตร ราคา 550-650 บาท | คลิ๊กเลย!!


ปุ๋ยนาข้าว,ยางพารา.อ้อย.มันสำปะหลัง

   ธาตุอาหารพืช ที่พืชต้องการมีมากมาย แต่ที่จำเป็นและขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เลยมีทั้งหมด 16 ธาตุ

พืชต้องการในปริมาณที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น

   ธาตุอาหารพืชที่ได้จากธรรมชาติ(อากาศและน้ำ) มี 3 ธาตุ ได้แก่ 

1. ไฮโดรเจน (Hidrogen : H)
2. คาร์บอน (Cabon : C)
3. ออกซิเจน (Oxigen : O)

นอกนั้นพืชจะได้รับจากดิน โดยการใส่ปุ๋ยลงไปในดิน มี 13 ธาตุ แบ่งเป็น

   ธาตุอาหารพืชหลัก มี 3 ธาตุ คือ 
1. ไนโตรเจน (Nitrogen : N)
2. ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P)
3. โปตัสเซียม (Potassium : K) 

พืชต้องการเพื่อการพัฒนาระบบราก ลำต้น ใบ ดอกและผล    

  ธาตุอาหารพืชรอง มี 3 ธาตุ คือ

1. แคลเซียม (Calcium : Ca)
2. แมกนีเซียม (Magnesium : Mg)
3. กำมะถัน (Sulphur : S)
พืชต้องการเพื่อการพัฒนาสีสรร รสและกลิ่นหอม  

   ธาตุอาหารพืชเสริม มี 7 ธาตุ คือ
1. เหล็ก (Ferrus : Fe)
2. แมงกานีส (Manganese : Mn)
3. สังกะสี (Zinc : Zn)
4. ทองแดง (Copper : Cu)
5. โบรอน (Boron : Bo)
6. โมลิดีนั่ม (Molybdenum : Mo)
7. คลอรีน (Chlorine : Cl)
พืชต้องการเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแรงและภูมิต้านทานโรค   

    ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของเรายังได้เพิ่มสารพิเศษอื่นๆอีก เช่น
 อินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM)
 ฮิวมัส (Humus)
 ซิลิกอน (Silicon : Si)
 โซเดียม (Sodium : Na)
 ซิลเวอร์ (Silver : Ag)
 อะลูมินั่ม (Aluminum : Al)
 อาหารของจุลินทรีย์ชนิดดี
 สารที่เป็นสูตรพิเศษเฉพาะซึ่งพืชต้องการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง สมบูรณ์เต็มที่ ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ร้อน-หนาว-แล้ง-น้ำท่วม ทนต่อโรคและแมลง และช่วยให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งธาตุทั้งหมดมีความสำคัญ พืชต้องการในปริมาณที่แตกต่างกัน แต่จะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้

 

ปุ๋ยยูเรีย 30-0-0
รายละเอียด+ประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยอินทรีย์

 1. ไนโตรเจน (Nitrogen : N) ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณที่มาก และมีบทบาทมากที่สุดต่อการเจริญเติบโตของพืช และการผลิตอาหารของพืช เพราะธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสารประกอบหลายอย่าง เช่น กรดอะมิโน ( Amino acid) เอนไซม์ ( Enzyme) นิวคลีโอโปรตีน ( Nucleoprotein) คลอโรฟิลล์ ( Chlorophyll) วิตามิน ( Vitamin) และอดิโนซีนไตรฟอสเฟท ( APT) เป็นต้น


    หน้าที่ของธาตุไนโตรเจน คือ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต โดยธาตุไนโตรเจนช่วยกระตุ้นให้พืชแบ่งเซลล์มากขึ้น กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเสริมสร้างส่วนต่างๆ ของพืช สร้างสีเขียวของคลอโรฟิล ทำให้ใบใหญ่ มีสีเขียวเข้ม แตกพุ่มมีกิ่งมาก ควบคุมการออกดอกออกผล เร่งการขยายขนาดผลและเพิ่มผลผลิต เพิ่มปริมาณโปรตีนในพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะพืชที่ใช้ ใบ ผล เมล็ด

    ถ้าพืชขาดธาตุไนโตรเจน จะทำให้พืชเกิดการชะงักการเจริญเติบโต หรือโตช้ามาก ลำต้นผอมสูง กิ่งก้านลีบเล็ก และมีจำนวนน้อย การแตกยอดและกิ่งก้านช้ามาก ใบมีสีเหลือง โดยเริ่มจากปลายไปโคนใบ และเกิดกับใบแก่อ่อน ได้ผลผลิตต่ำ ปริมาณและคุณภาพไม่ดี แต่ถ้าพืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป จะทำให้พืชมุ่งสร้างแต่ ยอด กิ่ง และลำต้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้แก่ช้า ลำต้นอ่อน เปราะ อวบน้ำ ล้มง่าย ความต้านทานโรคลดลง ออกผลน้อยลง คุณภาพของเมล็ด ผล และใบ ลดลง

*แปลงที่ไม่ได้ใส่ไนโตรเจน ซึ่งข้าวมีสีเขียวอ่อน ลักษณะใบข้าวที่ขาดไนโตรเจน  ซึ่งใบจะเล็กกว่าและสีอ่อนกว่าใบข้าวที่ได้รับไนโตรเจนพอเพียง
 

  2. ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P) ธาตุฟอสฟอรัสในดิน พืชจะนำไปใช้ได้น้อยเมื่อเทียบกับ ธาตุไนโตรเจน และธาตุโพแทสเซียม เพราะว่าธาตุฟอสฟอรัสจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ที่ไม่ละลายน้ำ ธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของสารที่สำคัญในพืชหลายชนิด เช่น ฟอสโฟไลปิด ( Phospholipids) เป็นแหล่งพลังงานของพืช สารเอทีพี ( ATP) ช่วยเคลื่อนย้ายพลังงานในพืช นิวคลีโอโปรตีน ( Nucleoprotein) และกรดนิวคลีอิค ( Nucleic acid) เป็นต้น

    ธาตุฟอสฟอรัสมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากขยายยืด ส่งเสริมการเจริญของรากฝอยและรากแขนง ทำให้ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายและต้านทานโรค ช่วยการออกดอกและสร้างเมล็ดต้นอ่อน ช่วยในการสังเคราะห์แสง สร้างแป้งและน้ำตาล ช่วยให้พืชดูดไนโตรเจน โพแทสเซียม และโมลิบดินัม ได้ดีขึ้น

    ถ้าพืชขาดธาตุฟอสฟอรัส รากจะผอม บาง สั้น และมีจำนวนน้อย ต้นแคระแกรน การเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก ใบแก่จะเปลี่ยนสี ออกดอกช้า มีขนาดเล็ก และจำนวนลดลง ถ้าไม่มีธาตุฟอสฟอรัสพืชจะสร้างธาตุไนโตรเจนไม่ได้ ดังนั้นอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสจะคล้ายคลึงกับการขาดธาตุไนโตรเจน

อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสในข้าวข้าวที่ไม่ได้ใส่ฟอสเฟตจะแตกกอน้อยกว่าข้าวปกติ ต้นข้าวแคระแกรน ต้นเล็กเรียวและตั้งตรงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นปกติ

   

    3. โปตัสเซียม (Potassium : K) ธาตุโปตัสเซียม เป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อเข้าไปอยู่ในพืชจะไม่เปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์เหมือนธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุแคลเซียม และธาตุแมกนีเซียม แต่อยู่ในรูปของเกลืออินทรีย์ หรือเกลืออนินทรีย์ที่ละลายน้ำได้

     ธาตุโปตัสเซียมมีประโยชน์ในการทำให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรคได้ดี ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในพืช ช่วยในกระบวนการแบ่งเซลล์ และมีบทบาทในระบบหายใจ ช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้าย สร้างสะสมแป้ง น้ำตาล คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน โดยเฉพาะในพืชหัว ไม้ผล และพืชที่ให้แป้ง น้ำตาล เพิ่มคุณภาพของผลผลิต ช่วยทำให้ผลไม้มีรสชาติดี หวานขึ้น สีสวย เนื้อเยื่อของผลไม้มีคุณภาพ ผิวสวย และสามารถเก็บผลผลิตได้นานวัน

    ถ้าพืชขาดธาตุโปตัสเซียม พืชจะชะงักการเจริญเติบโต ต้นอ่อน ล้มง่าย ไม่ต้านทานโรค ขอบใบไหม้ มีสีน้ำตาล ลุกลามเข้ามากลางใบเป็นรูปตัววี ผลเล็ก เมล็ดเหี่ยว ลีบ คุณภาพของพืชน้ำมัน และพืชหัวลดลง

*อาการขาดธาตุโพแทสเซียมในข้าว ขอบใบเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาล โพแทสเซียมเป็นตัวจำกัดการเจริญของข้าวแม้ว่าจะมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพอเพียง

 

 4. แคลเซียม (Calcium : Ca) ธาตุแคลเซียมมีประโยชน์ ช่วยให้พืชนำไนโตรเจนมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ช่วยปรับสภาพความสมดุลของฮอร์โมนพืช เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในรูปของ แคลเซียมเปคเตต ( Calcium pectate) ช่วยในการแบ่งเซลล์ที่ปลายรากและยอด ช่วยในการทำงานของเอนไซม์และธาตุบางธาตุ ช่วยสร้างโครงสร้างของโครโมโซม ( Chromosome) ส่งเสริมการเกิดปมที่รากถั่ว ช่วยในการงอกและการเจริญเติบโตของละออง เกสรตัวผู้ ( Pollen) ช่วยลดความเป็นพิษจากสารพิษต่างๆ เช่น กรดออกซาลิก เปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลต


    ถ้าพืชขาดธาตุแคลเซียม ใบอ่อนมีลักษณะผิดปกติ ยอดกุด ใบมีสีเหลืองซีด และเล็กลง ระบบรากไม่เจริญเท่าที่ควร โครงสร้างลำต้นอ่อนแอ หักล้มง่าย ตาและยอดอ่อนแห้งตาย พืชออกดอกเร็วเกินไป ใบที่อยู่ชั้นในสุดรวมตัวติดกัน ทำให้แมลง เข้าไปอาศัยและทำลายพืชได้ 


 5. แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) ธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย ธาตุแมกนีเซียมช่วยในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคลอโรฟิลล์จึงมีส่วนในการสังเคราะห์แสง และการสังเคราะห์โปรตีน

    ธาตุแมกนีเซียมมีประโยชน์ เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลด์ เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ เช่นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสารคาร์โบไฮเดรท คือ คาร์บอกซีเลส ( Carboxylase) ช่วยในการดูดธาตุฟอสฟอรัส ช่วยสังเคราะห์น้ำมันร่วมกับธาตุกำมะถัน ควบคุมปริมาณแคลเซียม และช่วยการเคลื่อนย้ายน้ำตาลในพืช ช่วยสร้างรงควัตถุ ( Pigments) และสารสีเขียว

    ถ้าพืชขาดธาตุแมกนีเซียม ลำต้น กิ่ง อ่อนแอ เปราะและหักง่าย ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่เส้นใบยังเขียว อัตราการเจริญเติบโตลดลง การป้องกันและแก้ไขการขาดแมกนีเซียมสามารถทำได้โดยใส่ปุ๋ยแมกนีเซียม ปุ๋ยคอกและวัสดุอินทรีย์อื่นๆ อาการขากแมกนีเซียม ใบมีสีเหลืองในพื้นที่ระหว่างเส้นใบ เกิดกับใบแก่ก่อน ใบธงอาจมีสีเหลืองด้วยเช่นกัน การขาดแมกนีเซียมอาจเกิดได้ เมื่อใส่โพแทซในดินที่มีปริมาณแมกนีเซียมต่ำ 6. กำมะถัน (Sulphur : S) ธาตุกำมะถัน หรือธาตุซัลเฟอร์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกรดอะมิโนและโคเอนไซม์ ที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์โปรตีน ช่วยในกระบวนการหายใจของพืชเพื่อการสร้างพลังงาน ช่วยให้พืชปรุงอาหารและผลิตน้ำมัน โดยเฉพาะพืชที่มีน้ำมันไม่ควรขาดธาตุกำมะถัน ช่วยการเจริญเติบโตของราก ควบคุมการทำงานของแคลเซียม ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์และช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง

    ถ้าพืชขาดธาตุกำมะถัน หรือธาตุซัลเฟอร์ ธาตุกำมะถันไม่ค่อยเคลื่อนย้ายในพืช ทำให้อาการขาดเกิดกับใบอ่อนก่อนคือ มีขนาดเล็กและสีเหลืองซีด พืชที่ขาดธาตุกำมะถันจะมีอาการคล้ายกับการขาดไนโตรเจน ต่างกันตรงที่การขาดไนโตรเจนจะเกิดที่ใบแก่ก่อน แต่การขาดกำมะถันจะเกิดที่ใบอ่อนก่อนแล้วตามด้วยใบแก่ โดยเริ่มแรกที่กาบใบจะมีสีเหลืองแล้วลุกลามสู่ใบ


 7. เหล็ก (Ferrus : Fe) ธาตุเหล็กเป็นธาตุที่ช่วยกระตุ้นการหายใจ และการปรุงอาหาร ช่วยดูดธาตุอาหารอื่น ช่วยสร้างโปรตีน ส่งเสริมให้เกิดปมถั่ว นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์สำหรับสร้าง chlorophyll, ไซโตโครม ( Cytochrome) ในไมโตคอนเตีย ( Mitochondia)


    ถ้าพืชขาดธาตุเหล็ก จะทำให้พืชขาดคลอโรฟิลล์ ใบจะมีสีเหลือง ส่วนเส้นใบยังเขียวอยู่หรือใบมีจุดสี น้ำตาล และเกิดการชะงักการเจริญเติบโต แต่ถ้าได้รับมากเกินก็จะเกิดธาตุเหล็กเป็นพิษได้(Iron toxicity)


 8. แมงกานีส (Manganese : Mn) ธาตุแมงกานีส เป็นธาตุที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการ การหายใจของพืช ควบคุมการทำงานเมตาบอลิซึมของธาตุเหล็กและธาตุไนโตรเจน และช่วยในการสร้างเอนไซม์หลายชนิด เช่น ออซิเดส ( Oxidase) เปอร์ออกซิเดส ( Peroxidase) และดีไฮโดรจิเนส ( Dehydrogenase)


    ถ้าพืชขาดธาตุแมงกานีส ใบอ่อนมีสีเหลืองซีด หรือเป็นจุดแต่เส้น ใบยังมีสีเขียว ใบอ่อนเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ เช่น เทา ส้ม เหลือง ใบอ้อย เรียกว่า สตรีคดีซีส ( Streak disease) ใบข้าว เรียกว่า เกรย์สเปค ( Grey pec) ในถั่ว เรียกว่า มาร์บสปอร์ต ( Marsh spot) แตกพุ่มน้อย เจริญเติบโตช้าไม่ออกดอก 

ปุ๋ยตรากระต่าย,หัววัวคันไถ,เรือใบ,ม้าบิน,มงกุฎ,กระต่าย


 9. สังกะสี (Zinc : Zn) ธาตุสังกะสี เป็นธาตุที่ช่วยในการเจริญเติบโตของตา ยอด ยืดข้อปล้อง ช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมน โปรตีนและคลอโรฟิลล์ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ ( Cell membrane) และเอนไซม์คาร์บอนิค แอนไฮเดรต ( Carbonic anhydrase) แอลกอฮอลส์ ดีไฮโดรจีเนส ( Alcoholic dehydrogenase) ช่วยส่งเสริมธาตุฟอสฟอรัสธาตุไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์มากขึ้น มีส่วนในการขยายพันธุ์พืชบางชนิดและ เสริมสร้างให้พืชเติบโตเป็นปกติ มีผลต่อการแก่และการสุกของพืช

    ถ้าพืชขาดธาตุสังกะสี การยืดของต้นเกิดขึ้นช้า ทำให้พืชแคระ แกรน ข้อสั้น เช่น โรคโรเซทติง ( Rosetting) ในข้าวโพด มียอดขาว ข้อสั้น เป็นพุ่ม ใบเกิดเป็นทางขาว ๆ ( White bud) มักแสดงที่ ใบที่ 2 หรือ ใบที่ 3 ของใบแก่ ผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงทำให้พืชไม่ออกผล 

 10. ทองแดง (Copper : Cu) ธาตุทองแดง เป็นธาตุที่ช่วยในสร้าง และป้องกันความเสียหายของคลอโรฟิลล์ ช่วยให้พืชดูดธาตุเหล็กได้ดีขึ้น เป็นองค์ประกอบของโปรตีน และเอนไซม์ กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ช่วยในการหายใจและการสังเคราะห์แสง มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของรากและ มีความสำคัญมากในช่วงออกดอก ช่วยในการเมตาโบลิซึมของไขมัน

    ถ้าพืชขาดธาตุทองแดง ใบอ่อนมีสีเข้มในตอนแรก ต่อไปจะแห้งตายในที่สุด ลำต้นมีปล้องสั้นผิดปกติ พืชชงักการเจริญเติบโต 


 11. โบรอน (Boron : Bo) โบรอนมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์ สังเคราะห์ และย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตในพืช ช่วยในการลำเลียงน้ำตาลในพืช เกี่ยวข้องกับการดูดและคายน้ำ และกระบวนการสังเคราะห์แสง จำเป็นสำหรับการงอกของหลอดละอองเกสรตัวผู้ในช่วงการผสมเกสร จำเป็นในการแบ่งเซลล์โดยเฉพาะบริเวณปลายยอดและปลายราก เกี่ยวข้องกับการดูดธาตุแคลเซียมของรากพืช ดังนั้นโบรอนเป็นธาตุอาหารที่ค่อนข้างมีความสำคัญต่อาการเจริญเติบโต โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน การขาดธาตุโบรอนของปาล์มน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่ และค่อนข้างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย 

 12. โมลิดีนั่ม (Molybdenum : Mo) ช่วยการทำงานของไนโตรเจน ทำให้พืชสมบูรณ์มากขึ้น 

 13. คลอรีน (Chlorine : Cl) ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ควบคุมความสมดุลของประจุในเซลล์

 14. อินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM) จะช่วยตรึงธาตุอาหารพืชเอาไว้ และจะค่อยๆปลดปล่อยให้พืชได้กิน อย่างเต็มที่และยาวนาน ไม่เกิดการสูญเสีย และจะช่วยฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพให้ดีขึ้น ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย นุ่ม ไม่แข็ง ไม่ร้อน การอุ้มน้ำ การไหลซึมน้ำ และการถ่ายเทอากาศดีขึ้น ทำให้รากพืชสามารถออกไปหาสารอาหารได้ง่าย ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน

 15. ฮิวมัส (Humus) ช่วยทำให้คุณสมบัติของดินดี เหมาะแก่การปรุงอาหารของพืชให้สมบูรณ์ ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยลดปัญหาดินแข็ง ดินเสื่อมสภาพ ดินเป็นกรดจากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพิ่มค่า CEC การแลกประจุของดิน ทำให้ดินดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น และปลดปล่อยปุ๋ยและธาตุอาหารที่ตกค้างในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ พืชนำไปใช้ได้ง่ายอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน เร่งการขยายตัวของจุลินทรีย์ ลดความเครียดของพืชเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุล แร่ธาตุเป็นพิษ ร้อนจัดหนาวจัด ช่วยเพิ่มอัตราการงอก การเจริญเติบโตของราก ลำต้น ดอก และผล

 16. ซิลิกอน (Silicon : Si) ธาตุซิลิกอน เป็นธาตุที่จำเป็นในการพัฒนาใบ รากและลำต้นที่แข็งแรง ช่วยลดการคายน้ำของพืช ทำให้สามารถทนแล้ง เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ช่วยให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรง ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลงและปลวกดีขึ้น ช่วยการแตกราก ข้าวที่ได้รับซิลิกอนพอเพียงจะมีใบและลำต้นตั้ง ทำให้การสังเคราะห์แสงดีขึ้น

 17. โซเดียม (Sodium : Na) ทำให้การปรุงอาหารของพืชสมบูรณ์

 18. ซิลเวอร์ (Silver : Ag) ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช หนุนการทำงานของไนโตรเจน

 19. อะลูมินั่ม (Aluminum : Al) ช่วยกระตุ้นให้พืชนำแมกนิเซียมไปใช้

    การใช้ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการเพาะปลูก เพราะปุ๋ยอินทรีย์เคมี ผลิตขึ้นโดยเน้นให้มีสารอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารพืชหลัก ธาตุอาหารพืชรอง และธาตุอาหารพืชเสริม(จุลธาตุ) นอกจากนี้ยังมีสารอาหารพิเศษที่เป็นสูตรเฉพาะของปุ๋ยเราเท่านั้น นอกจากสารอาหารที่ครบถ้วนแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์เคมียังช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ดึขึ้นอีกด้วย

 

Sample banner

akesuphan.com

 

 

ขอบพระคุณข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร

 

ขอใบเสนอราคาปุ๋ยทุกสูตรได้ที่นี่

เอกสุพรรณ